• Frisknett
  Skole og Oppvekst
  Arbeidstrening
  Helse og Omsorg
 • Frisknett
  Skole og Oppvekst
  Arbeidstrening
  Helse og Omsorg
 • Frisknett
  Skole og Oppvekst
  Arbeidstrening
  Helse og Omsorg
 • Frisknett
  Skole og Oppvekst
  Arbeidstrening
  Helse og Omsorg
Les mer....

Skole og Oppvekst

Inn på tunet gårder kan hjelpe barn og ungdom til å føle økt mestring, få bedre trivsel og dermed en mer positiv utvikling

Les mer....

Helse og omsorg

Gårdbrukeren vil legge til rette for arbeidsoppgaver som gir deltagerne en mulighet til mestring og trivsel.

Les mer....

Arbeidstrening

Tjenestene gir arbeidstrening for ungdom og voksne, gjerne som et lavterskel tilbud, hvor målsetning er en utvikling som kan gi mulighet for varig arbeidsevne.