Inn på tunet Telemark SA er et bedriftsnettverk (samvirke) av Inn på tunet tilbydere i Telemark som skal fremme næringsutvikling for våre medlemmer der kjerneaktivitetene er knyttet til inn på tunet tjenester med basis i gårdens ressurser. Bedriftsnettverket skal profilere og øke omsetningen av medlemmenes produkter og tjenester, samt bidra til medlemmenes faglige utvikling og nettverk.

Alle eierne av Inn på tunet Telemark er selvstendig næringsdrivende bønder, mens foretaket er registrert som et Samvirkeforetak. Foretakets administrasjon og aktiviteter finansieres ved 10 % av  på Inn på tunet-omsetningen levert av eierne.

Som medlem i samvirket får du:

 Startpakke
 2 timers gårdsbesøk for å bli kjent med gården samt diskutere veien videre.
 Gjennomgang og undertegnelse av leverandøravtalen
 Innhente informasjon om tilbudet, gården og leverandørens samlede kompetanse
 Legge til rette for presentasjon på bedriftens hjemmside.

Fortløpende oppfølging
 IPPT er forhandlingspartner mot kjøpersiden og har fullmakt til kontraktsinngåelse
 Salg og markedsføring av tilbud samt produksjon av felles markedsføringsmateriell
 Fakturering og avregning
 Tilgang til et ressursenter for utvikling a tjenester og utforming av tilbud sammen med tilbyder

 Tilbyr felles kompetanseheving, blant annet knyttet til nasjonal godkjenningsordning
 Tilbud om årlige leverandør samlinger
 Tilbud om vikargård ved behov

Dette kreves av deg som tilbyder i Inn på tunet Telemark SA

  • Samvirket plikter å markedsføre og selge leverandørens inn på tunet tjenester samt skaffe seg god kjennskap til hvilket tjenester leverandøren kan tilby. Leverandører plikter å selge alle sine inn på tunet tjenester gjennom bedriften og holde administrasjonen orientert om endringer i forhold som har med tjenesteproduksjonen å gjøre.
  • Leverandør forplikter seg til å bidra i forbindelse medmarkedsføring av tilbud, for eksempel bildemateriell, kundebesøk på gården og deltakelse på felles presentasjoner etter avtale.
  • For å dekke kostnader med markedsføring, salg og administrasjon av leverandørens inn på tunet tjenester, betales 10% påslag av denne omsetningen hver måned hos den enkelte leverandør til inn på tunet Telemark SA.
  • Fakturagrunnlg skal være IPTT i hende innen den 1. i hver måned.
  • Leverandøren er ansvarlig for å kvalitetsikre tjenestene som leveres. Leverandørene skal være godkjente inn på tunet tilbydere etter nasjonalt kvalitetsikringssystem. Leverandører som ikke er godkjente ved oppstart må være i prosessen og forplikte seg til godkjenning etter tidsplan som fastsettes i det enkelte tilfelle.
  • Leverandøren er selv ansvarlig for at nødvendige forsikringer er på plass i henhold til tjenestene som leveres. forsikring av brukere av inn på tunet tjenester fremgår av hver enkelt avtale.
  • Nye leverandører skal godkjennes av styret og motta besøk fra samvirket, egnethet vurderes sammen med fasiliteter i tilbudet. Leverandører må i sine tilbud påregne å bli avkrevd politiattest.

Det finnes mye informasjon om Inn på tunet definisjonen og kriteriene for å bli Inn på tunet tilbyder på hjemmesidene til www.matmerk.no

 

Dersom du føler dette er et samvirke som vil være fordelaktig for deg så ta gjerne kontakt for mer informasjon og veiledning.