Skole og oppvekst

Barn og unge lærer på forskjellige måter og trenger innimellom et avbrekk fra en vanlig skoledag. Inn på tunet kan gjøre den store forskjellen.

Gården som pedagogisk ressurs 

Noen barn og noen ungdommer har en utfordrende hverdag på skolen. Ikke alle elever får til å følge en vanlig skoledag. Noen trenger også andre typer opplæringsarenaer som både gir voksenkontakt og læring gjennom praktiske oppgaver. Inn på tunet er et slikt alternativ. I kursiv utdrag fra "http://www.matmerk.no/no/inn-pa-tunet/tjenesteomrader/tilbud-barn-og-unge"

Inn på tunet Telemark har tilbydere som tilbyr aktiviteter innenfor blant annet:

  • Avlastning for barnevern

Mestring og trivsel 

"Forskning har vist at urolige barn og ungdommer nyter spesielt godt av å være ute i naturen og i kontakt med dyr. For å lære å tåle motgang må man vite hva det vil si å lykkes. Elever trenger mestringsopplevelser, og det å bli sett med positivt fortegn. Gården med sin mangfoldige rammer er en suveren arena for dette. (Jolly, 2007). I kursiv utdrag fra "http://www.matmerk.no/no/inn-pa-tunet/tjenesteomrader/tilbud-barn-og-unge"

Inn på tunet Telemark kan bistå med informasjon både når det kommer til spørsmål fra oppdragsgivere og potensielle tilbydere.

Se NRK innslag om Inn på tunet.


 

Gården som alternativ læringsarena 
IPTT tilbyr gården som alternativ læringsarena for elever, dette foregår i tett dialog med skolen. For mer informasjon rundt temaet se linken under.
Gården som alternativ læringsarena 

IPTT tilbyr gården som alternativ læringsarena for elever, dette foregår i tett dialog med skolen. For mer informasjon rundt temaet se linken under.

 

http://www.matmerk.no/no/inn-pa-tunet/nyheter/historisk-samarbeid-skole-og-landbruk-skal-hjelpe-ungdom