Samarbeidspartnere

Inn På Tunet Telemark SA er en av flere regionale SA som eier og har bidratt til etableringen av Inn På Tunet NORGE. IPTN er nylig oppstartet og skal sørge for våre interesser på nasjonalt plan. Du kan lese mer om IPTN ved å klikke på linken under.