Inn på tunet tilbyr grønt arbeid til voksne og ungdommer som har behov for arbeidstrening, rehabilitering og avklaring av muligheter.

Noen ganger trenger man trening og mestring for å komme seg tilbake i arbeid. Inn på tunet gårder kan tilby en praktisk og variert arbeidstrening, arbeid som gir bedre fysisk helse og personlig utvikling gjennom kontakt med dyr og natur. I kursiv utdrag fra "http://www.matmerk.no/no/inn-pa-tunet/tjenesteomrader/"

Inn på tunet Telemark tilbyr varierte arbeidsoppgaver innenfor arbeidstrenig og rehabilitering som:

  • Rydding av kulturlandskap
  • Pass og stell av dyr
  • Fjøsarbeid
  • Vedhogst og vedhugging
  • Planting og såing
  • Skogsarbeid
  • Enkle mekaniske reperasjoner

 

Tjenestene på Inn på tunet-gårdene er ofte skreddesrydde lavterskelstilbud rettet mot både ungdom og voksne. De gir arbeidstrening og har som målsetning å få deltakerne tilbake i arbeidslivet.
Gårdsrelatert arbeid har lang tradisjon, både i Norge og i andre land, med tanke på å rehabilitere mennesker som ellers faller utenom arbeidsmarkedet på grunn av psykiske problemer, redusert arbeidsevne eller rus.
Varierte arbeidsoppgaver, kontakt med dyr og bonde, faste rutiner, sosialt fellesskap og følelsen av å høre til, er viktig for helse og trivsel. Inn på tunet-gårdene kan tilby alt dette. I kursiv utdrag fra " http://www.matmerk.no/no/inn-pa-tunet/tjenesteomrader/"
Tjenestene på Inn på tunet-gårdene er ofte skreddesrydde lavterskelstilbud rettet mot både ungdom og voksne. De gir arbeidstrening og har som målsetning å få deltakerne tilbake i arbeidslivet.
Gårdsrelatert arbeid har lang tradisjon, både i Norge og i andre land, med tanke på å rehabilitere mennesker som ellers faller utenom arbeidsmarkedet på grunn av psykiske problemer, redusert arbeidsevne eller rus.
Varierte arbeidsoppgaver, kontakt med dyr og bonde, faste rutiner, sosialt fellesskap og følelsen av å høre til, er viktig for helse og trivsel. Inn på tunet-gårdene kan tilby alt dette
. I kursiv utdrag fra " http://www.matmerk.no/no/inn-pa-tunet/tjenesteomrader/"


Ønsker du mer informasjon om arbeidstrening inn på tunet ta gjerne kontakt med oss